Farmakovijilans

Yan etki/Advers reaksiyon bildiriminiz için TÜFAM bildirim formunu doldurup pv@deltapv.com adresine gönderiniz.

 

/ckfinder/userfiles/files/Advers reaksiyon bildirim formu(1).doc