Alternate Text

Sosyal Sorumluluk

Sağlık sektöründe hizmet vermenin bilinciyle sosyal, kültürel ve etik değerlere önem vererek faaliyet gösteren Casel İlaç, sektör paydaşlarını ürün ve hizmetleri konusunda doğru ve açık olarak bilgilendirmeyi ilke edinmiştir.
Casel İlaç, insanlığa ve yaşadığımız dünyaya katkıda bulunabilmek için çeşitli dernekler ve yardım kuruluşlarıyla ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye açıktır.

 

Doğaya ve Çevreye Saygı

 

Doğaya ve çevreye saygı politikaları çerçevesinde Casel İlaç, atık yönetmeliklerine uygun çalışmalarıyla, doğaya ve çevreye gereken önemi vermektedir.
 

Gelecek Nesillere Saygı

 

Daha iyi eğitimli nesillerin ülkemizde yaratacağı değişim, gelişim ve katma değerlerin bilinciyle şirket bünyesinde çeşitli burs ve staj olanakları bulunmaktadır.

Daha iyi eğitimli nesillerin ülkemizde yaratacağı değişim, gelişim ve katma değerlerin bilinciyle şirket bünyesinde çeşitli burs ve staj olanakları bulunmaktadır.

İletişim formu için tıklayınız.

Burslar Hakkında

Casel İlaç bursları, tıp, eczacılık ve sağlık bilimleri alanlarında başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.
Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir. Burslar, burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.
Casel İlaç bursları, karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.


1. Genel Kurallar

 1. a) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 2. b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Casel İlaç tarafından belirlenir.
 3. c) Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
 4. d) Casel İlaç bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
 5. e) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.

2. Başvuru, Değerlendirme

 1. 2.1. Yeni Bursiyerler:
  Yeni bursiyer adayları, ilan edilen tarihler arasında başvuru yapar; olumlu yanıt alan aday, gereken belgeleri hazırlayarak e-posta veya posta yoluyla Casel İlaç’a gönderir.
 2. 2.2. Eski Bursiyerler:
  Üniversitelerden aldıkları akademik ve disiplin durumlarını her yıl Eylül ayının 15’ine kadar Casel İlaç’a bildirir.

3. Burs Ödemeleri

 1. 3.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince yapılır.
 2. 3.2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir.
 3. 3.3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, öğrencinin banka hesabına havale edilir.

4. Burs Süresi ve Devam Koşulları

 1. 4.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).
 2. 4.2. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır.
 3. 4.3. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
  1. a) Disiplin cezası alan, tutuklanan ve yanlış beyanda bulunan
  2. b) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
İletişim formu için tıklayınız.